اینسرت AP

AP Insert

سفارش اینسرت در قالب حداقل یک جعبه حاوی ده عدد اینسرت می باشد.

این کالا در ارتباط با کالاهای دیگری مانند انگشتی اینسرتی – اینسرت AP و کفتراش اینسرتی – اینسرت AP  بکار می رود.

× ارتباط با پشتیبان فروش