انگشتی اینسرتی – اینسرت AP

End mill cutter - AP Insert

نامهای دیگر: انگشتی اینسرتی AP خور

هنگام خرید این کالا، خرید اینسرت AP مد نظر باشد.

با توجه به احتمال آسیب پذیری، پیچ هولدر به صورت یک قطعه جداگانه (یدکی) نیز فروخته میشود.

× ارتباط با پشتیبان فروش