رویه ارسال سفارش

پس از صدور فاکتور و انجام پرداخت توسط خریدار، در صورتی که محدودیتی در روش ارسال وجود نداشته باشد، کالاها با روش درخواستی خریدار برای ایشان حمل می گردد.

در صورت خرید بیش از 600 هزار تومان، کالا به رایگان برای مشتری ارسال می گردد. کالاهایی که به علت وزن و ابعاد بزرگ قابل جابه جایی و حمل با موتور سیکلت یا سواری نیستند از حمل رایگان مستثی می باشند.