رویه ارسال سفارش

پس از صدور فاکتور و انجام پرداخت توسط خریدار، در صورتی که محدودیتی در روش ارسال وجود نداشته باشد، کالاها با روش درخواستی خریدار برای ایشان حمل می گردد.

ارسال محموله های با وزن کمتر از 15 کیلوگرم به تمامی نقاط ایران که در پوشش خدمات شرکتهای حمل کالا باشد رایگان می باشد.