ابزار گیر / Tool Holderلیست کامل

ابزار اینسرتی | cutting tool holderلیست کامل

انگشتی | solid end millلیست کامل

اینسرت | insertsلیست کامل

اینسرت گرد

Round Insert - RP/RD

تماس بگیرید

اندازه گیری و گارکاهی | Shop Measuring Tools & Devicesلیست کامل

لبه یاب فنری

Mechanical Edge Finder

پایه ساعت

Universal Arm Magnetic Base

زد یاب

Z zero setter

لبه یاب سه بعدی

Tschorn 3D Edge Finder