ابزار گیر / Tool Holderلیست کامل

نگهدارنده ابزار برشی | cutting tool holderلیست کامل

انگشتی | solid end millلیست کامل

اینسرت | insertsلیست کامل

اندازه گیری و گارکاهی | Shop Measuring Tools & Devicesلیست کامل