کفتراش اینسرتی – اینسرت گرد

Face Cutter - Round insert

کفتراش های سری EMRW مخصوص اینسرتهای گرد نوع RP است.

کفتراش های  سری TRS   مخصوص اینسرتهای گرد نوع RD است.

اینسرتهای RP  را با مقداری اغماض می توان روی کفتراش های مخصوص RD بست ولی بستن اینسرت های RD روی کفتراش های مخصوص RP ممکن نیست.

× ارتباط با پشتیبان فروش