عمق سنج دیجیتال

Digital Depth Gage

کوچکترین قسمت بندی نمایش (Resolution) بسته به نسخه طرح، 0.005 یا 0.01 میلی‌متر می باشد.

× ارتباط با پشتیبان فروش