انگشتی کاربایدی – فولاد تراش

Solid Carbide End Mill - Steel Application

این انگشتی ها برای ماشینکاری فولاد در محدود سختی 45 تا 55 راکول مناسب هستند.