ابزارگیر مونو فورس با دنباله BT

BT - C Power chuck tool holder

هنگام خرید ابزارگیر مونو فورس با دنباله BT نیاز احتمالی به خرید پول استاد، آچار، فشنگی تکی نوع C و یا ست فشنگی نوع C توجه شود.

دسته:
× ارتباط با پشتیبان فروش