آچار مهره فشنگی (کولت)

Nut Spanner

انواع آچار که برای انواع مهره کولت ER استفاده میشوند عبارتند از:

  • ER-A
  • ER-M
  • ER-UM
  • GER

برای توضیحات بیشتر به کاتالوگ در انتهای صفحه مراجعه شود.

× ارتباط با پشتیبان فروش