پلیسه گیر (دسته و تیغه)

Deburring Handle and Blade

اجزای پلیسه گیر (مانند دسته، واسط افزایش طول و تیغه) جدا از یکدیگر فروخته می شوند. البته مجموعه های متنوعی از دسته و تیغه نیز وجود دارند که با توجه به کاربرد قابل انتخاب و خرید هستند.

در صورت استفاده از پلیسه گیر برای یک کاربرد خاص و مشخص، خرید اجزاء به صورت جداگانه و انتخابی مقرون به صرفه تر از خرید مجموعه هاست. مجموعه ها معمولا زمانی انتخاب میشوند که از پلیسه گیر به صورت عمومی برای  کارهای متنوع و کم تعداد استفاده شود.

تیغه ها به صورت تکی و بسته ده تایی قابل سفارش هستند. تیغه های تکی از بسته های ده تایی خارج می شوند و لذا مانند بسته ها دارای جعبه و بسته بندی نیستند.

 

 

× ارتباط با پشتیبان فروش