پخ زن (دسته و تیغه)

Countersink Handle and Blade

پخ زن (دستی) نوع خاصی از پلیسه گیر ها است که برای پلیسه گیری (پخ زدن) لبه سوراخ ها بکار می رود.

پخ زن ها در انواع مستقیم (برای پخ زدن لبه جلویی سوراخ) و معکوس (برای پخ زدن لبه پشتی یا جلویی غیر قابل دسترس سوراخ ها) و یا پخ زن داخلی (برای لبه داخلی سوراخ) و پخ زن خارجی (برای لبه خارجی لوله و یا شفت)  وجود دارند.

× ارتباط با پشتیبان فروش