مته U-Drill

U-Drill

مته های U-Drill موجود در این سایت برای سوراخکاری سوراخ های راه به در برای عمق های 3D (سه برابر قطر سوراخ) و 4D (چهار برابر قطر سوراخ)  می باشد.

برای قطرهایی که سایزهای رند نیستند و یا عمق های 5D می توانید سفارش دهید.

× ارتباط با پشتیبان فروش