لبه یاب نوری- بوقی

Optical Edge Finder

در بسته بندی کالا، باتری موجود نیست و بایستی جداگانه تهیه گردد. باتری مورد استفاده: 12V قلمی شکل (23A).

 

× ارتباط با پشتیبان فروش