فنر بشقابی (مخصوص اسپیندل)

Dics Sping

فنر بشقابی عرضه شده طبق استاندارد DIN 2093 و با برند Mubea و مخصوص کاربرد در مکانیزم گیرش ابزار در ماشین ابزارهای CNC است.

× ارتباط با پشتیبان فروش