ساعت اندازه گیری

Dial Indicator

ساعت اندازه گیری در دو نوع موجود است:

ساعت اندازه گیری معمولی

ساعت اندازه گیری شیطانکی

واحدهای ذکر شده در جدول به mm می باشد

× ارتباط با پشتیبان فروش