ابزار گیر فشنگی ER با دنباله BBT

ER Collet Chuck - BBT Shank

ابزار گیر فشنگی ؛ کولت؛ کلت

× ارتباط با پشتیبان فروش