ابزارگیر فشنگی GER (دور بالا) با دنباله مخروط BT

BT-GER (High speed) Collet Chuck

مهره کولت های دور بالا با کد GER  مشخص می گردد.

 

هنگام خرید دنباله مخروط فشنگی دور بالا به نیاز احتمالی به خرید  پول استاد، آچار مهره کولت، فشنگی تکی و یا ست فشنگی توجه شود.

برای کولت های دور بالا از همان فشنگی های  ER استفاده می گردد.

× ارتباط با پشتیبان فروش