داخل‌سنج ساعتی دیجیتال

Digital Bore Gage

کوچکترین قسمت بندی (Resolution) = 0.001mm

برای دقت و تکرارپذیری به جدول زیر مراجعه گردد.

× ارتباط با پشتیبان فروش