اینسرت WC

WC cutting Insert

 

سفارش اینسرت در قالب حداقل یک جعبه حاوی ده عدد اینسرت می باشد.

اینسرت WCMT روی مته‌های U-Drill بکار می‌رود.

دسته:
× ارتباط با پشتیبان فروش