انگشتی کاربایدی گوشه گرد (تیپ) – فولاد تراش

Solid carbide tip radius end mill

این انگشتی در اصطلاح کارگاهی انگشتی تیپ نیز گفته می شود.

× ارتباط با پشتیبان فروش