انگشتی اینسرتی مدولار (دنباله پیچی)

Screw bar cutter

این ابزار مدولار با ابزارگیر پیچی و دنباله (شنک) کاربایدی قابل استفاده می باشد.

× ارتباط با پشتیبان فروش