ابزارگیر فشنگی ER با دنباله BT

ER Collet Chuck - BT Shank

استاندارد دنباله مخروط BT شماره MAS403 می باشد.

هنگام خرید ابزار گیر فشنگی (کولت) با دنباله مخروط BT به نیاز احتمالی به خرید  پول استاد، آچار مهره کولت، فشنگی تکی و یا ست فشنگی توجه شود.

با توجه به احتمال آسیب پذیری (مثلا برخورد با قطعه کار)، مهره کولت به صورت یک قطعه جداگانه (یدکی) نیز فروخته می شود.

همچنین توجه شود که طول L (توجه به تصویر حاوی نقشه) میزان بیرون زدگی از اسپیندل می باشد.

× ارتباط با پشتیبان فروش