انگشتی کاربایدی استیل تراش

۳۶,۰۰۰ تومان۱۴۵,۰۰۰ تومان