انگشتی کاربایدی – آلومینیوم تراش

Solid Carbide End Mill - Al application

انگشتی های کاربایدی یکپارچه آلومینیوم تراش برای ماشینکاری دیگر فلزات نرم مانند برنج و پلاستیک نیز کاربرد دارد. این انگشتی ها در دو طول استاندارد و بلند موجود هستند.

55 راکول، سختی ماده ای است که این فرز انگشتی می تواند ماشینکاری نماید.