نمایش یک نتیجه

اندازه گیری و کارگاهی

Z یاب Z- Zero Setter

۴۹۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

بغل بند دو تایی

۳۳۰,۰۰۰ تومان۴۸۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

پایه ساعت Universal Arm Magnetic Base

۱۶۰,۰۰۰ تومان۳۵۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

پخ زن دستی خارجی

۷۷,۰۰۰ تومان۹۸,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

پخ زن دستی داخلی

۵۲,۰۰۰ تومان۹۴,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

پلیسه گیر Deburing Handle

۵,۰۰۰ تومان۵۸,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

روبند دوتایی

۱۴۰,۰۰۰ تومان۲۱۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

ساعت اندازه گیری Dial Indicator

۱۶۵,۰۰۰ تومان۳۸۰,۰۰۰ تومان
فروش ویژه

اندازه گیری و کارگاهی

سختی سنج (پرتابل)

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

کلت گیر Tool Holders Locking Device

۱۰۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان

اندازه گیری و کارگاهی

کولیس دیجیتال Digital Caliper

۱۶۵,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان